Apapetakanutyun ev sepakanashnorhum / Ապապետականություն և սեփականաշնորհում

Apapetakanutyun ev sepakanashnorhum / Ապապետականություն և սեփականաշնորհում :
Նյութը 74 էջ է : Գինը 15 000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ապապետականացման և մասնավորեցման բովանդակությունը
1.1 Ապապետականացման էությունը, սկզբունքները, անհրաժեշտությունը
1.2 Մասնավորեցման էությունը, սկզբունքները, անհրաժեշտությունը
Գլուխ 2. Ապապետականացման և մասնավորեցման գործընթացները զարգացած երկրներում
Գլուխ 3. Ապապետականացման և մասնավորեցման գործընթացները Հայաստանի Հանրապետությունում
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականություն

Leave a Reply