Դիպլոմային : Anvcharunakutyun / Անվճարունակություն

Դիպլոմային : Anvcharunakutyun / Անվճարունակություն :
Նյութը 67 էջ է : Գինը 10 000 դրամ :

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1.
1.1 Անվճարունակության նախադրյալները ձեռնարկությունում
1.2 Ֆինանսական վերլուծությունը որպես սնանկացման հավանականության գնահատման հիմնական ուղի
1.3 ՀՀ-ում ձեռնարկությունների անվճարունակության և ֆինանսական առողջացման ոլորտում օրենսդրական բարեփոխումների ուղղությունները

Գլուխ 2
2.1 Ձեռնարկությունների և անհատ ձեռներեցների սնանկացման գործընթացը
2.2 Սնանկության ինստիտուտի պատմաիրավական նկարագիրը, զարգացման ուղիները, խնդիրները և նպատակները
2.2 Սնանկացման վերաբերյալ գործի հարուցումը
2.3 Մրցութային վարույթ

Եզրակացություն
Գրականության ցանկ

Leave a Reply