Կուրսային : Ansharj guyqi shukan ev kadastri petakan komitei gorcuneutyun@ HH um / Անշարժ գույքի շուկան և կադաստրի պետական կոմիտեի գործունեությունը ՀՀ-ում

Կուրսային : Ansharj guyqi shukan ev kadastri petakan komitei gorcuneutyun@ HH um / Անշարժ գույքի շուկան և կադաստրի պետական կոմիտեի գործունեությունը ՀՀ-ում
Նյութը 26 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Անշարժ գույքի շուկան և արդի վիճակը ՀՀ-ում
2. Անշարժ գույքի շուկայի կառավարման մարմինները և կարգավորման իրավական դաշտը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականություն

Leave a Reply