Ansharj guyqi hashvarman ev gnahatman nerka gorc@ntac@ HH-um / Անշարժ գույքի հաշվառման և գնահատման ներկա գործընթացը ՀՀ -ում

Ansharj guyqi hashvarman ev gnahatman nerka gorc@ntac@ HH-um / Անշարժ գույքի հաշվառման և գնահատման ներկա գործընթացը ՀՀ -ում :
Նյութը 60 էջ է : Գինը 15 000 դրամ :

Բովանադակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Անշարժ գույքի օբյեկտները և դրանց դասակարգումը
1.1. Անշարժ գույքի շուկան և դրա օբյեկտները ՀՀ-ում
1.2. Անշարժ գույքի կառավարման հայեցակարգը և դրա իրագործման գործընթացը ՀՀ-ում
1.3. Գույքի և նրա տարրերի գնահատումը
1.4. Ներդրումային գույքի որպես տնտեսական կատեգորիայի սահմանումը և հաշվառման խնդիրները

Գլուխ 2. Անշարժ գույքի հաշվառման և գնահատման ներկա գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում

2.1 ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի և ՀՀ ԿԱ Պետական գույքի կառավարման վարչության գործառույթները
2.2 Անշարժ գույքի հաշվառման և կադստրային գնահատման հասկացությունը ՀՀ-ում, նպատակները և գործառույթները
2.3Անշարժ գույքի կոմերցիոն օբյեկտների դասակարգումը
2.4 “Վալլետտա” ՍՊԸ-ի բնութագիրը և գործունեությունը

Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Leave a Reply