Angliakan haxordakcakan varq / Անգլիական հաղորդակցական վարք

Angliakan haxordakcakan varq / Անգլիական հաղորդակցական վարք :
Նյութը 46 էջ է : Գինը 10 000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
ԳԼՈՒԽ I. ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱՅԻՆ ՎԱՐՔԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ. ԱՆԳԼԻԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՎԱՐՎԵԼԱՁԵՎԻ ԳԵՐԻՇԽՈՂ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ
«1.1Հաղորդակցական վարքի տեսակները և սահմանումը
«1.2Անգլիական մտածելակերպի ազգային բնութագրի հաղորդակցական բնորոշ գծերը:
Գլուխ II. ԱՆԳԼԻԱԿԱՆ ՈՉ ԽՈՍՔԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՎԱՐՎԵԼԱՁԵՎ
«2.1 Ոչ խոսքային ազդանշանները անգլիական հաղորդակցական վարվելաձևում
« 2.2 Անգլիական սոցիալական սիմվոլիզմ
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

tags………….kursayin / referat / diplomayin / ……..tags

Leave a Reply