Թեզ : Amn Vrastan haraberutyunner 2003-2013 tt / Ամն Վրաստան հարաբերություններ 2003 – 2013 թթ

Հատված թեզից

Թեզ : Amn Vrastan haraberutyunner 2003-2013 tt / Ամն Վրաստան հարաբերություններ 2003 – 2013 թթ:
Նյութը 75 էջ է : Գինը 20 000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. ԱՄՆ-Վրաստան փոխհարաբերությունների ձևավորման գործընթացը
1.1 ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության հայեցակարգը և հարավկովկասյան ուղղությունը
1.2 Վրաստանի արտաքին քաղաքականության գերակայությունները

Գլուխ 2. ԱՄՆ-Վրաստան փոխհարաբերությունները Վարդերի հեղափոխությունից մինչև 2008թ. օգոստոսյան պատերազմ
2.1 ԱՄՆ-Վրաստան փոխհարաբերությունները 2003-2005թթ
2.2ԱՄՆ-Վրաստան փոխհարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում:

Գլուխ 3. ԱՄՆ – Վրաստան փոխհարաբերությունները աշխարհաքաղաքական նոր իրողությունների պայմաններում
3.1 2008թ. ռուս-վրացական պատերազմը և ԱՄՆ – Վրաստան փոխհարաբերությունները
3.2 Իշխանափոխությունը Վրաստանում և ԱՄՆ – Վրաստան փոխհարաբերությունների նոր փուլի մեկնարկը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Leave a Reply