AMN gyuxatntesutyun / Ա Մ Ն գյուղատնտեսություն:

AMN gyuxatntesutyun / Ա Մ Ն գյուղատնտեսություն:
Նյութը 20 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
1.ԱՄՆ-ի գյուղատնտեսությունը որպես տնտեսության սեկտոր
2. ԱՄՆ-ի գյուղատնտեսական քաղաքականությունը
3.ԱՄՆ-ի և Հայսատանի գյուղատնտեսության համեմատական բնութագիր
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Leave a Reply