Akustikayi makeresayin aliqner / Ակուստիկայի մակերեսային ալիքներ

Akustikayi makeresayin aliqner / Ակուստիկայի մակերեսային ալիքներ :
Նյութը 81 էջ է : Գինը 15 000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. ԱՄԱ-ի վրա զտիչներ, դրանց հիմնական բնութագրերը և կառուցվածքը
1.1 ԱՄԱ-ի վրա սարքավորումների տեսակները և օգտագործման բնագավառները
1.2 Ակուստիկ ալիքների առավելությունները և տեսակները
1.3 ԱՄԱ-ի վրա զտիչների առանձնահատկությունները
1.4 ԱՄԱ-ի վրա զտիչների կառուցվածքը և հիմնական բնութագրերը
1.5 ԱՄԱ-ի վրա զտիչների նախագծման հիմնական էտապները

Գլուխ 2. ԱՄԱ-ի վրա զտիչների հաշվարկ
2.1 ԱՄԱ-ի վրա զտիչների իմպուլսային բնութագրերը
2.1.1 Գիպսի երևույթի նվազեցում
2.2 Խնդրի դրվածք
2.2.1 Ուղղանկյունաձև ԱՀԲ-երով ԱՄԱ զտիչների կառուցվածքի հաշվարկի մեթոդիկան .
2.3 Երկրորդական էֆեկտները և դրանց կոմպենսացման եղանակներն ԱՄԱ
զտիչներում
2.4 ԱՄԱ զտիչների համաձայնեցումն արտաքին շղթայի հետ
2.5 ԱՄԱ զտիչների ԱՀԲ-ի հաշվարկը MATLAB ծրագրի միջոցով

Գլուխ 3. ԱՄԱ-ի վրա ՀՁՁ-երի ավտոմատացված սինթեզ
3.1 Մեքենայական նախագծում
3.2 Օպտիմալացման եղանակները
3.3 ԱՄԱ-ի վրա ՀՁՁ-երի սինթեզի ծրագիրը

Գլուխ 4. ԱՄԱ-ի վրա զտիչների պատրաստման տեխնոլոգիան
4.1 Պիեզոէլեկտրիկ հիմքերի պատրաստման տեխնոլոգիան
4.2 Ձայնահաղորդչի մետաղապատում
4.3 ՀՁՁ-երի և կոնտակտային շինայի կառուցվածքի ձևավորում
4.4 ԱՄԱ-ի վրա զտիչների ֆոտոշաբլոնների պատրաստման տեխնոլոգիան
4.5 Մոնտաժ, հավաքում և հերմետիզացում

Leave a Reply