19 rd dari hraparakaxosutyuny hyusisapayl amsagir St Nazaryan M Nalbandyan / 19-րդ դարի հրապարակախոսությունը «ՀՅՈՒՍԻՍԱՓԱՅԼ» ԱՄՍԱԳԻՐ /ՍՏ.ՆԱԶԱՐՅԱՆ, Մ.ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ/

19 rd dari hraparakaxosutyuny hyusisapayl amsagir St Nazaryan M Nalbandyan / 19-րդ դարի հրապարակախոսությունը «ՀՅՈՒՍԻՍԱՓԱՅԼ» ԱՄՍԱԳԻՐ /ՍՏ.ՆԱԶԱՐՅԱՆ, Մ.ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ/ :
Նյութը 81 էջ է : Գինը 20 000 դրամ :

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Ներածություն
Գլուխ 1. Հայաստանը 19-րդ դարի սկզբին
1. Հայստանի քաղաքական վիճակը
2. Հայ հասարակական հոսանքները 1850-1860-ական թվականներին
2.1 Կղերա-Ֆեոդալական հոսանք
2.2 Լիբերալ-բուրժուական հոսանք /Ստ. Նազարյանց/
2.3 Հեղափոխական-դեմոկրատական հոսանք /Մ. Նալբանդյան/
3. Արևմտահայերի ազգային սահմանադրությունը: Լիբերալների և դեմոկրատների անմիջական մասնակցությունը այդ գործում
Գլուխ 2. Հայկական մշակույթը 19-րդ դարում
1.1 Հայ մշակույթի օջախները
1.2 Պարբերական մամուլը
2. Հայկական մշակույթը 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբներին
2.1 Հայ նոր գրականության սկզբնավորումը և զարգացումը: Պարբերական մամո
Գլուխ 3. «Հյուսիսափայլ» /Ստ. Նազարյանց, Մ. Նալբանդյան/
3.1 Հրապարակախոսության էությունը
3.2 Ստ.Նազարյանց: Որպես լուսավորիչ և կրթական գործիչ
3.3 Ս. Նազարյան և «Հյուսիսափայլ»
3.4 Նազարյանի հրապարակախոսությունը
Նազարյանը որպես խմբագիր
3.5 Միքայել Նալբանդյան
3.6 Մ. Նալբանդյան և «Հյուսիսափայլը»
3.7 Մ.Նալբանդյանի հրապարակախոսությունը
3.8 «Հյուսիսափայլ»
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցակ

Leave a Reply